Rozpoczęto badanie sektora UE w handlu online

Version: de uk fr it pl es

 

Prezes niemieckiego stowarzyszenia BVOH, Oliver Prothmann, zaprasza do udziału wszystkich wezwanych przedsiębiorców.

Komisja Europejska pyta o “przeszkody handlu elektronicznego w konkurowaniu na rynkach europejskich” w ramach badania sektora sprzedaży internetowej. W tym tygodniu wielu sprzedawców internetowych w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii otrzymało taki unijny kwestionariusz. W najbliższym czasie również w pozostałych krajach Unii Europejeskiej handlowcy internetowi otrzymają wspomniany kwestionariusz.   “Serdecznie prosimy wszystkich zaproszonych sprzedawców: dołączcie do nas! Jako sprzedawcy e-commerce, mamy niepowtarzalną okazję trwałego usunięcia przeszkód i ograniczeń w handlu internetowym. Im bardziej wyczerpujące informacje, tym bardziej kompleksowe mogą się stać działania UE. Jako BVOH, jesteśmy do dyspozycji w przypadku pytań”, mówi Oliver Prothmann, prezes Bundesverband Onlinehandel e.V. (BVOH).

e-mail dotyczy: Sprawa nr HT. 4607 Badanie sektorowe w handlu elektronicznym – Kwestionariusz XXX – Wniosek o udzielenie informacji

We wszelkiej korespondencji proszę podawać numer i nazwę sprawy.

Szanowni Państwo!

Decyzją z dnia 6 maja 2015 (C(2015) 3026 final) przyjętą zgodnie z art. 17 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2003, Komisja Europejska rozpoczęła badanie w sprawie ochrony konkurencji w sektorze handlu elektronicznego w Unii Europejskiej.

Niniejsze pismo stanowi formalny wniosek o udzielenie informacji, sporządzony zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003, zgodnie z którymi Komisja może zwrócić się do przedsiębiorstw lub związków przedsiębiorstw o dostarczenie wszelkich koniecznych informacji, niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwa te są podejrzane o naruszenie reguł konkurencji czy też nie.

Zgodnie z art. 23 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2003, Komisja może nałożyć karę na przedsiębiorstwo lub związek przedsiębiorstw, które dostarczą nieprawdziwe bądź wprowadzające w błąd informacje.

Zgodnie z art. 28 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1/2003, informacje zgromadzone podczas określonego badania sektorowego mogą być wykorzystane jedynie w ramach danego badania sektorowego.

List zaadresowany do Państwa organizacji z formalnym wnioskiem o udzielenie informacji będzie dla Państwa dostępny w aplikacji Equestionnaire.

Proszę zwrócić uwagę, iż otrzymali Państwo elektroniczny kwestionariusz w języku angielskim. Pod zakładką “Dokumenty od Komisji” (“Documents from the Commission”) będą mogli Państwo znaleźć kwestionariusz w języku polskim dla Państwa informacji, jak również tabele do niektórych pytań w kwestionariuszu.

Państwa odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji musi dotrzeć do Komisji nie później niż 2024.

Poniżej znajdą Państwo informacje umożliwiające dostęp do kwestionariusza:

Adres internetowy URL: xxx

Nazwa użytkownika: yyy

Hasło: zzz

Aplikacja eQuestionnaire to nowoczesne, bezpieczne i sprawne narzędzie internetowe, służące do dostarczenia odpowiedzi na pytania kwestionariusza Komisji. Aby zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych danych, strona posługuje się protokołem HTTPS oraz protokołem szyfrującym SSL (secure socket layer) z 256-bitowym kluczem.

Ze względu na bezpieczeństwo, przy pierwszym logowaniu zostaną Państwo poproszeni o zmianę hasła. Powyższe hasło pierwszego logowania jest niepowtarzalne i indywidualnie przypisane każdemu z użytkowników. Nie powinno się go przekazywać osobom nieuprawnionym do udzielania w imieniu danego przedsiębiorstwa oficjalnej odpowiedzi na niniejszy kwestionariusz.

Proszę zwrócić uwagę, że odpowiedź na elektroniczny kwestionariusz przy użyciu wskazanych powyżej nazwy oraz hasła użytkownika, stanowi oficjalną odpowiedź na żądanie Komisji udzielenia informacji w imieniu adresata niniejszego żądania.

W razie ewentualnych pytań bądź w przypadku jakichkolwiek trudności technicznych związanych z kwestionariuszem elektronicznym, prosimy wysłać e-mail do COMP-E-COMMERCE@ec.europa.eu.

Z góry pragnę podziękować za pomoc i wysiłek włożony w wypełnienie niniejszego kwestionariusza.

Z poważaniem,

[signed] Thomas Kramler

Niniejszy e-mail został wysłany automatycznie, prosimy nie odpowiadać na ten adres.

Badanie UE określa: jak rozległe są przeszkody i jaki jest ich wpływ na konkurencję w handlu online?

Celem badania tego sektora jest ustalenie, czy zachodzą sytuacje zagrażające konkurencji, takie, jak ograniczenia ze strony sprzedawców, rynków, etc. Na podstawie nieodpartych dowodów Komisja Europejska może otworzyć dochodzenie w celu podjęcia działań przeciwko ograniczeniom handlu i praktykom antykonkurencyjnym. “Europejscy konsumenci napotykają zbyt wiele barier podczas internetowych zakupów towarów i usług za granicą, a niektóre z tych przeszkód są tworzone przez same firmy. Za pomocą badania tego sektora chcę ustalić, jak powszechne są te bariery i jaki jest ich wpływ na konkurencję i konsumentów. Stwierdzając naruszenie zasad konkurencji, nie zawahamy się podjąć działań egzekwujących przepisy przewidziane w unijnym prawie kartelowym” powiedziała unijna komisarz do spraw konkurencji, Małgorzata Vestager, w Brukseli. “Nadzwyczaj cieszymy się z tej inicjatywy Pani Vestager, ponieważ skutki ograniczania producenta są dużym obciążeniem dla wielu sklepów internetowych – nie tylko w Niemczech” mówi Oliver Prothmann.

Ankieta online na temat barier w handlu internetowym

Wybrani sprzedawcy internetowi w całej Europie otrzymali kwestionariusz Komisji Europejskiej od Task Force Digital Single Market. Odpowiada się na pytania w ośmiu różnych rozdziałach: dane spółki, bariery w sklepie internetowym, na rynkach, w porównywarkach cenowych, dalsze ograniczanie przez producenta, handel międzynarodowy, kształtowanie cen, geo-blocking, przesyłka i rodzaje płatności.

BVOH aktywnie wspiera Komisję Europejską od samego początku i jest w bliskim kontakcie z zespołem projektowym. Ponieważ kwestie są bardzo złożone, BVOH pozostaje do dyspozycji sprzedawców internetowych, udzielając porad i pomocy praktycznej – oczywiście na życzenie, również poufnej, pod +49-30-49876660 lub e-mailem gs@bvoh.de.

Ograniczenia – co to jest?

Nawet rynki internetowe poszkodowane są przez ograniczenia producenta, ponieważ wielu sprzedawcom internetowym przemysł zabrania sprzedaży online. Zagrażają jednostronnym zakazem sprzedaży przez pojedynczych producentów miejscom pracy i bytowi sprzedawców. Zakazy te odcinają często sprzedawców od najważniejszych kanałów dystrybucyjnych i odbierają tym samym możliwość używania przystępnej cenowo i lubianej platformy internetowej na rynku konkurencyjnym, korzystnym dla klienta. Konsumentom odbiera się w ten sposób także dostęp do przejrzystych cen i dodatkowych opcji wyboru, z których korzystają w handlu online.

O BVOH

Bundesverband Onlinehandel e.V. (BVOH) uważa się od 2006 za reprezentanta interesów przedsiębiorców, jak i konsumentów w handlu online. Innym, ważnym celem BVOH jest zwiększenie akceptacji i bezpieczeństwa w handlu online poprzez wprowadzenie jednolitych standardów.

BVOH jest silnym głosem uczestników handlu internetowego: konsumentów, przedsiębiorców, dostawców, zaopatrzeniowców, platform i rynków internetowych.

Leave A Comment